nyan..nyan..nyan..CAT!!. .. Technically, the original Nyan Cat is the internet version. nyan CAT!! Technically the original Nyan Cat is internet version