HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEY.. IS IT TOO LATE TO JOIN THE POKEMON MIX UPS... Wat HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEY IS IT TOO LATE TO JOIN THE POKEMON MIX UPS Wat