1983. time travelling fj'er.. yup dperp. and account La st statu s U Ed ate: Personal Info Gender: ma e Age: 29 Date Signed Up: Last Login: LMWI u/ i. ..., Loca cock