no contacts. fffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrreeeeeeevvvvverrrrrrrrrrrrr allllllllllloooooooooooooonnnnnnnnnnee. Phone rings ring ring"