Troll teacher. . PAPER! tillet FFCCFF UGUU UGUU UGUU UGUU UGUU-