KUNG FUUUUUUUUUU. HHHHHHNNNNNNNNNNNGGGGGRRRR. iii, new u can maek I don' t wanna make noodles, UGUU UGUU JUURU UGUU-. okay okay....wait... duck + ??? = Panda? kung fuuu