CAW. CAW.. bird's like YOU SAY, BITCH!! HUH? YOU BIG? HUH? YOU FEELIN TOUGH, BITCH!