How it ended. . I HEY ! HEY "STEM HEY HEY usmle my usmc my limmys my HEY ' l' EH! HEY uhrm HEY HEY ysmir. my usmc my . my Y HEY ! HEY uhrm HEY HEY ysmir. HEY us