FJ strip (sfw). This actually mildly disturbs me.. wierd FJ