Blue diamond. .. ...bingo your bongos if you know what I'm sayin' Blue diamond bingo your bongos if you know what I'm sayin'