starwarsstuff. .. holy by that logic kylo rens gonna kill luke next movie?