Shouldn't they move the Olympics somewhere else?. . Friday, Dec 1 Home News US. I Sport I I Australia I Femail I Health I Science I Money I V Latest Headlines I