makeshift stupendous Okapi. .. not when I turn into maximum over compression.jpg