Repairing the Shimakaze . .. You're such a faggot, holy Repairing the Shimakaze You're such a faggot holy