pick a waifu and some powers. . DOTA 2 MENTOR AN D WAI CYOA MENTORS Pick 3 You' ll we ptth each 1 ptth other students an a few years whule you tram. MOGUL KHAN. Dota 2 CYOA Waifu powers