The Trash Man. .. sauce is Jahy-sama ha Kujikenai!