Wanna Smash?. .. >not wanting samus armour or no armour Wat r u gay? Wanna Smash? >not wanting samus armour or no Wat r u gay?