When you're hungry. https://twitter.com/kireina_mochi/status/1120966564809887745.