Lomem. ๐Ÿ‹๐Ÿ‹first you .. yank the lรฆmon.. Turned on ..๐Ÿ”›๐Ÿ‹๐Ÿ‹๐Ÿ‹๐Ÿ‹ then you grip the head of the lฤฤmรจรฑ โš™ and twist it as you lubricate it with VISCOUS MILK ๐Ÿฅ›๐Ÿ„ .. and the