Ya… weird. .. Oh, right. The poison. The poison for Kuzco, the poison chosen especially to kill Kuzco, Kuzco's poison. That poison?