PIZZZZZZZZZZA. .. me at 30 (wizard powers achieved)