Nicolas Cage as titan. sauce: shingeki no kyojin. Nicolas Cage as titan sauce: shingeki no kyojin