Murenase! Shiiton Gakuen 34 Omake.  . omn- A I Murenase! Shiiton Gakuen 34 Omake omn- A I