DrACKon ball. .. dAn dAn kOkOrO HiKaReTeKu sOnO MaBuShIi eGaO Ni hAtEnAi kUrAyAmI KaRa tObIdAsOu hOlD My hAnD!1!1!