Civosamrua Agsal Sochaisom. .. FOR SAKE STOP UPVOTING THIS KINDA Civosamrua Agsal Sochaisom FOR SAKE STOP UPVOTING THIS KINDA