x
Click to expand

How best teeth brushed

 

Sabit ortodontik tedavi sırasında diş fırçalamanın önemi ve diş fırçalama teknikleri hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
1.Ortodontik tedavide yetersiz ağız bakımının sonuçları
2.Ortodontik tedavide diş fırçalama
3.Ortodontik tedavide arayüz fırçası kullanımı.

  • Recommend tagsx
-5
Views: 328
Favorited: 0
Submitted: 06/26/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to healthvideos submit to reddit

Comments(0):

 
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)