x
Click to expand

Göz Makyajı Nasıl Yapılır

 

Göz makyajınızı en güzel ve en hızlı nasıl yaparsınız.Bu videoda oldukça güzel bir şekilde anlatılmış.

Göz makyajı nasıl yapılır
En güzel göz makyajı
Eye Liner
Makyaj püf noktaları

  • Recommend tagsx
-7
Views: 1092
Favorited: 0
Submitted: 05/13/2013
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to tolgaozp submit to reddit
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - anon (05/13/2013) [-]
bune amk gülmek için burdayız yarrağım
 Friends (0)