x
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#1 - anon (05/01/2012) [-]
romsdalinga also :P
#2 to #1 - olejokle (05/01/2012) [-]
Haha, liker ikke dialekten min i det hele tatt :P
User avatar #3 to #2 - notsofriendly (05/01/2012) [-]
prøver å finne ut hvor i romsdalen dette skjer, men er søren ikkje enkelt :P he lyst å tru at det er på andre siden av fjorden :P

#4 to #3 - olejokle (05/01/2012) [-]
Stemmer nok det. Rauma min venn :)
User avatar #5 to #4 - notsofriendly (05/01/2012) [-]
skulle akkurat til å skrive Åndalsnes XD
 Friends (0)