Upload
Login or register
Hide Comments
Leave a comment Refresh Comments (5)
> hey anon, wanna give your opinion?
asd
#1 - anon id: 17b3584d
Reply 0 123456789123345869
(05/01/2012) [-]
romsdalinga also :P
#2 to #1 - olejokle [OP]
Reply 0 123456789123345869
(05/01/2012) [-]
Haha, liker ikke dialekten min i det hele tatt :P
User avatar #3 to #2 - notsofriendly
Reply 0 123456789123345869
(05/01/2012) [-]
prøver å finne ut hvor i romsdalen dette skjer, men er søren ikkje enkelt :P he lyst å tru at det er på andre siden av fjorden :P

#4 to #3 - olejokle [OP]
Reply 0 123456789123345869
(05/01/2012) [-]
Stemmer nok det. Rauma min venn :)
User avatar #5 to #4 - notsofriendly
Reply +1 123456789123345869
(05/01/2012) [-]
skulle akkurat til å skrive Åndalsnes XD