Upload
Login or register
Leave a comment Refresh Comments (5)
Anonymous comments allowed.
5 comments displayed.
#1 - anon
Reply 0
(05/01/2012) [-]
romsdalinga also :P
#2 to #1 - olejokle [OP]
Reply 0
(05/01/2012) [-]
Haha, liker ikke dialekten min i det hele tatt :P
#3 to #2 - notsofriendly
Reply 0
(05/01/2012) [-]
prøver å finne ut hvor i romsdalen dette skjer, men er søren ikkje enkelt :P he lyst å tru at det er på andre siden av fjorden :P

#4 to #3 - olejokle [OP]
Reply 0
(05/01/2012) [-]
Stemmer nok det. Rauma min venn :)
#5 to #4 - notsofriendly
Reply +1
(05/01/2012) [-]
skulle akkurat til å skrive Åndalsnes XD