x
Click to expand

Belsebub & Perisynnit - Sukellus synkkyy

 

Arvoisa toverimme teki meille musiikkivideon koulutyönään. Pätkän luovana ideana ja kantavan voimana oli tehdä musiikkielokuvatuotannon alhaisinta saastaa. Ja siinähän tämä näytös onnistuu täydellisesti. Videon tapahtumakerronnasta tuli varsin todenperäinen ja realistinen, sillä asioita tapahtuu... Nauttikaa!

Belsebub & Perisynnit Facebook-ryhmä: www.facebook.com/belsebubperisynnit

  • Recommend tagsx
-5
Views: 924
Favorited: 0
Submitted: 04/05/2012
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to hetu submit to reddit

Comments(0):

 
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
No comments!
 Friends (0)