x

Belsebub & Perisynnit - Sukellus synkkyy

 

Arvoisa toverimme teki meille musiikkivideon koulutyönään. Pätkän luovana ideana ja kantavan voimana oli tehdä musiikkielokuvatuotannon alhaisinta saastaa. Ja siinähän tämä näytös onnistuu täydellisesti. Videon tapahtumakerronnasta tuli varsin todenperäinen ja realistinen, sillä asioita tapahtuu... Nauttikaa!

Belsebub & Perisynnit Facebook-ryhmä: www.facebook.com/belsebubperisynnit

  • Recommend tagsx
-5
Views: 926
Favorited: 0
Submitted: 04/05/2012
Share On Facebook
submit to reddit +Favorite Subscribe to hetu
 Friends (0)