Upload
Login or register
Refresh Comments
Anonymous comments allowed.
asd
#6 - macoos (09/20/2011) [-]
Yay! Fint å se at ikke ALLE nordmenn er artige.no newfags <3
#7 to #8 - vegardwd (09/21/2011) [-]
artige.no er shait, nesten alle jeg kjenner går rundt og roper forever alone og me gusta. oh god what have this world come to?
#8 to #9 - macoos (09/21/2011) [-]
ikr!