Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

trygve

Rank #23104 on Comments
trygve Avatar Level 211 Comments: Comedic Genius
Offline
Send mail to trygve Block trygve Invite trygve to be your friend flag avatar
Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:12/15/2012
Last Login:11/12/2014
Funnyjunk Career Stats
Comment Ranking:#23104
Highest Content Rank:#3265
Highest Comment Rank:#4047
Content Thumbs: 1353 total,  1474 ,  121
Comment Thumbs: 1189 total,  1379 ,  190
Content Level Progress: 50% (50/100)
Level 113 Content: Funny Junkie → Level 114 Content: Funny Junkie
Comment Level Progress: 46% (23/50)
Level 211 Comments: Comedic Genius → Level 212 Comments: Comedic Genius
Subscribers:0
Content Views:74561
Times Content Favorited:139 times
Total Comments Made:375
FJ Points:2528

Show:
Sort by:
Order:

funny pictures

Show:
Sort by:
Order:

funny gifs

 • Views: 164
  Thumbs Up 0 Thumbs Down 6 Total: -6
  Comments: 1
  Favorites: 0
  Uploaded: 09/10/13
  American excsise American excsise
Show:
Sort by:
Order:

user favorites

latest user's comments

#1653 - Text fetish 11/12/2014 on Let's play 0
#1652 - *roll image*  [+] (1 new reply) 11/12/2014 on Let's play 0
User avatar #1653 - trygve (11/12/2014) [-]
Text fetish
#354 - Still, why CARE?  [+] (1 new reply) 10/23/2014 on Gearboy 0
#355 - mikeW (10/23/2014) [-]
Never mind.
#108 - So what? Tons of people do it. It's beyond me why anyone would…  [+] (3 new replies) 10/22/2014 on Gearboy 0
#188 - mikeW (10/22/2014) [-]
It's still plagiarism. I'm sure if you worked on hard on something, and turn around to find some dude was claiming YOUR work as his own, you'd be pretty mad. It being 2014 doesn't excuse the fact that his work was copied so he could get thumbs on Funnyjunk.
User avatar #354 - trygve (10/23/2014) [-]
Still, why CARE?
#355 - mikeW (10/23/2014) [-]
Never mind.
#68 - I honestly don't understand why anyone would give two *…  [+] (5 new replies) 10/22/2014 on Gearboy -4
#83 - anonymous (10/22/2014) [-]
Because he stole someones work who actually took a long time and worked hard?
User avatar #108 - trygve (10/22/2014) [-]
So what? Tons of people do it. It's beyond me why anyone would care in 2014
#188 - mikeW (10/22/2014) [-]
It's still plagiarism. I'm sure if you worked on hard on something, and turn around to find some dude was claiming YOUR work as his own, you'd be pretty mad. It being 2014 doesn't excuse the fact that his work was copied so he could get thumbs on Funnyjunk.
User avatar #354 - trygve (10/23/2014) [-]
Still, why CARE?
#355 - mikeW (10/23/2014) [-]
Never mind.
#160 - He delivered 10/22/2014 on Here i come! +8
#59 - Picture  [+] (3 new replies) 09/28/2014 on *forever alone +2
User avatar #63 - spamalope (09/28/2014) [-]
Norway, Switzerland, Greenland, Iceland, any other f**king frozen country
User avatar #64 - spamalope (09/28/2014) [-]
And those are countries that aren't hated, not countries that hate Norway
User avatar #61 - swagloon (09/28/2014) [-]
People that live in Norway.
#582 - No problem 09/10/2014 on How fucked are you? 0
#136 - I have that Sades headset. It's some cheap China **** … 09/08/2014 on Addy's fave gaming crap 0
#1876 - **trygve rolls 519,001,502** 07/23/2014 on Highest roll gets pink for... 0

user's friends

Show:
Sort by:
Order:

items

Total unique items point value: 2760 / Total items point value: 3670

Show All Replies Show Shortcuts
Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #24 - devilspecter (01/21/2014) [-]
Veldig orginalt brukernavn.
User avatar #25 to #24 - trygve (01/21/2014) [-]
Ikke så værst om jeg få si det selv.
User avatar #26 to #25 - devilspecter (01/22/2014) [-]
Jau au.
Er du fra gars?
User avatar #27 to #26 - trygve (01/22/2014) [-]
Værste vestkant soss fra Oslo
User avatar #28 to #27 - devilspecter (01/22/2014) [-]
Ah faen, du er ikke en sann Trygve.
Skift navn eller noe før du skaper for mye skam for andre Trygve-er.
User avatar #29 to #28 - trygve (01/22/2014) [-]
Hey jeg sa ikke at jeg oppførte meg slik. Er en relativt god ambassadør for Trygvene i verden om jeg får si det selv.
User avatar #30 to #29 - devilspecter (01/23/2014) [-]
Aha, si meg, hva har du bidratt med som de andre Trygvene ikke har?
Hva gjør deg særegnet til å være ambassadør?
User avatar #31 to #30 - trygve (01/23/2014) [-]
Vant Norgesmesterskap i Pokemon kort i 2004. (Junior)

Psykologstudent (Første år)

Lever et normalt liv, buff og en hyggelig og utadvendt person.

User avatar #32 to #31 - devilspecter (01/24/2014) [-]
Hmm, alt bra...
VENT NÅ LITT!
Du brukte ordet "buff", det er nok til å putte deg på den dårlige Trygve listen.

Unnskyld, men det går bare ikke at du er på den gode lista, selv om du har gjort noen flotte ting med livet ditt.
User avatar #33 to #32 - trygve (01/24/2014) [-]
Aight, naughtly list it is
User avatar #34 to #33 - devilspecter (01/24/2014) [-]
Sorry, er bare sånn det ble.

Uansett, vi har ikke blitt introdusert ordentlig ennå.
Hva er dine interesser?
User avatar #35 to #34 - trygve (01/25/2014) [-]
Gaming, padling, trene og loke på nettet
User avatar #36 to #35 - devilspecter (01/27/2014) [-]
Tar du deg ofte en tur i gummianda ute i oslofjorden?
User avatar #37 to #36 - trygve (01/27/2014) [-]
Æsj nei. Oslofjorden er skitten og masse båttrafikk. Er der noen gangr for turer, men man må padle og komme tilbake før rushtrafikken starter. Padler mye på Sørlandet hver sommerferie da
User avatar #38 to #37 - devilspecter (01/28/2014) [-]
Ah haha.
Sa det bare på kødd, trodde ikke at du faktisk var uti der.
Ser for meg du padler som bare faen for å komme i land når rushtrafikken kommer.

Ah, har du hytte/hus på Sørlandet eller noe?
User avatar #39 to #38 - trygve (01/28/2014) [-]
Vel, den er ikke akkurat min, men den ligger ved Risør
User avatar #40 to #39 - devilspecter (01/29/2014) [-]
Haha, antok ikke at det var du som eide den.
Er det foreldrene eller familien din sin?

Hadde faenmeg ikke gjort noe å hatt ei hytte eller et hus på Sørlandet, mye bedre det enn å ha det på fjellet.
User avatar #19 - zameckis (01/21/2014) [-]
/r/ your full ava picture
User avatar #20 to #19 - trygve (01/21/2014) [-]
whut
User avatar #21 to #20 - zameckis (01/21/2014) [-]
requesting your avatar picture / profile picture
i want it
User avatar #23 to #22 - zameckis (01/21/2014) [-]
thanks~
User avatar #8 - theflamingfire (05/31/2013) [-]
You avatar I like it
#6 - zombiepipboy (05/31/2013) [-]
you a dirty 						*****
you a dirty *****
#4 - anonymous (05/31/2013) [-]
#3 - ianfrank (05/31/2013) [-]
got to hate this ****** !
#2 - garagesale **User deleted account** has deleted their comment [-]
#7 to #2 - anonymous (05/31/2013) [-]
Garagesale why are people calling him this?
#9 to #7 - garagesale **User deleted account** has deleted their comment [-]
#11 to #9 - anonymous (05/31/2013) [-]
Why is he being called a ****** ?
#13 to #11 - garagesale **User deleted account** has deleted their comment [-]
#14 to #13 - anonymous (05/31/2013) [-]
No one ever rolls me plus you dont know who i am
#15 to #14 - garagesale **User deleted account** has deleted their comment [-]
#16 to #15 - trygve (05/31/2013) [-]
I was not online 7 hours ago. I'm EU time, so I was sleeping.  
  
Also, lol at this raid.
I was not online 7 hours ago. I'm EU time, so I was sleeping.

Also, lol at this raid.
#17 to #16 - garagesale **User deleted account** has deleted their comment [-]
#10 to #9 - garagesale **User deleted account** has deleted their comment [-]
#12 to #10 - anonymous (05/31/2013) [-]
I faved your comment
 Friends (0)