Upload
Login or register

thefunnyjunkyard

Last status update:
-
Gender: male
Date Signed Up:3/25/2011
Last Login:9/24/2016
Location:norway
Stats
Content Thumbs: 5596 total,  6876 ,  1280
Comment Thumbs: 937 total,  1386 ,  449
Content Level Progress: 95% (95/100)
Level 155 Content: Faptastic → Level 156 Content: Faptastic
Comment Level Progress: 30% (3/10)
Level 187 Comments: Anon Annihilator → Level 188 Comments: Anon Annihilator
Subscribers:1
Content Views:121945
Times Content Favorited:448 times
Total Comments Made:462
FJ Points:6487

latest user's comments

#56 - Picture 11/29/2013 on Cat Island +1
#55 - [/spoiler] [/spoiler] op  [+] (5 replies) 11/29/2013 on Cat Island 0
User avatar
#69 - asmathiel (11/29/2013) [-]
lemme try this
boo [/spoiler]
User avatar
#70 - asmathiel (11/29/2013) [-]
[spoiler] boo2 [/spoiler]
User avatar
#71 - asmathiel (11/29/2013) [-]
[spoiler] boo3 [/spoiler]
#72 - asmathiel (11/29/2013) [-]
God fucking dammit
#56 - thefunnyjunkyard (11/29/2013) [-]
#76 - Picture 10/24/2013 on human mind +3
#58 - dont say i didnt warn you.  [+] (1 reply) 10/17/2013 on Don't be creative again... +3
User avatar
#63 - victorsin (10/17/2013) [-]
weirdest video i've seen all day... that's why i love internet.
#12 - Picture 09/14/2013 on ᵖᵉᶰᶦˢ⋅ +6
#38 - I'm norwegian, and what the hell does "børk" mean?  [+] (3 replies) 09/12/2013 on One beer 0
#43 - anon (09/12/2013) [-]
it is the meaning of life
børk min venn
børk når morgandagens sol møter deg med alle håp og drømmer for fremtiden.
la børk gi deg inspirasjon til å bli noe stort.
børk har troen på deg.
børk!
User avatar
#51 - thefunnyjunkyard (09/12/2013) [-]
Børk har gitt oss muligheten til å bli rike og finne olje!
User avatar
#42 - megashot (09/12/2013) [-]
it's the norwegian mating call