x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #8 - avatarisawesome ONLINE (08/17/2012) [-]
Íslendingur?
User avatar #9 to #8 - tarantallegra (08/18/2012) [-]
Jebb :D
#17 to #9 - avatarisawesome ONLINE (08/18/2012) [-]
:D
:D
User avatar #18 to #17 - tarantallegra (08/18/2012) [-]
Smashing. Gaman að finna fleiri Íslendinga hér.
Vandræðaleg móment þegar ég skrifa eitthvað pottþétt vitlaust útaf því að ég er eginlega betri í Ensku en Íslensku, Just to let you know.
 Friends (0)