x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#10 - swordwoman (01/02/2013) [-]
Oi, Suddenly you where here and then you disappeared...   
It took me a second to figure out that you ARE in fact a shadow warrior. wtf happened to assassin creed!!?  i cant find it.    
   
En ik ben gelvled met WoW lvl 82 bitches.... heb je all een keer gespeeld? Hoe gaat ut verder? oh, en Anno heeft pops gebeld............... Got me nervous for a second...  maar het is goed met ze nu?    
   
hoe is werk?
Oi, Suddenly you where here and then you disappeared...
It took me a second to figure out that you ARE in fact a shadow warrior. wtf happened to assassin creed!!? i cant find it.

En ik ben gelvled met WoW lvl 82 bitches.... heb je all een keer gespeeld? Hoe gaat ut verder? oh, en Anno heeft pops gebeld............... Got me nervous for a second... maar het is goed met ze nu?

hoe is werk?
User avatar #11 to #10 - stickyfignignog (01/02/2013) [-]
hoi, ja kapot net wkkr van 20 uur slaap marathon. werk has killed my soul maarja.
ik kom van de week langs denk zaterdag naar zondag blijf ik wel slapen
kus
 Friends (0)