x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #30 - dominikq (10/21/2012) [-]
Hi there, You mentioned me in the comment ;)
User avatar #31 to #30 - rotucex (10/21/2012) [-]
Yup, I'm guessing that you are from Poland, right?
User avatar #32 to #31 - dominikq (10/21/2012) [-]
Yep. And You ? Have Polish family tree ?
#33 to #32 - rotucex (10/21/2012) [-]
Ja też jestem z Polski
#34 to #33 - dominikq (10/21/2012) [-]
No to super :D Jak tu trafiłeś ?
No to super :D Jak tu trafiłeś ?
User avatar #35 to #34 - rotucex (10/21/2012) [-]
Szukałem jakiś obrazków w google, i gdy chciałem dać pełny rozmiar to mnie przekierowywało na stronę główną. To się wkurzyłem i po prostu założyłem tutaj konto, zacząłem przeglądać obrazki i tak tutaj zostałem. A ty?
User avatar #36 to #35 - dominikq (10/21/2012) [-]
Kumpel mi powiedział o tej stronie. U nas na portalach bieda i nędza. No może człowiek skurwiel i parę innych to coś nowego a tak same kopie z FJ, 9gaga itp.

Ciebie też ogarnęła powszechna gorączka itemów ? ;)
User avatar #37 to #36 - rotucex (10/21/2012) [-]
Tak, tylko nie przez to zaglądać na przedmioty innych ludzi. Jak patrzę na swoje to mi się wydaje, że mam jakieś zarąbiste i w ogóle, a potem patrzę na to co mają inni i co trzeba zrobić żeby je mieć i...kurde...
User avatar #39 to #37 - dominikq (10/21/2012) [-]
Niektórzy są chyba online 20 godzin dziennie, szaleństwo xD
User avatar #41 to #39 - rotucex (10/21/2012) [-]
Ja już wolę grać w TF2 i zbierać tam czapki (ostatnio dwie znalazłem :D )
User avatar #43 to #41 - dominikq (10/21/2012) [-]
A ja w Uncharted 3 zbieram skarby w multi i nabijam level. Tak bardzo nie mam życia ;_ ; xD
User avatar #38 to #37 - rotucex (10/21/2012) [-]
I też się zgodzę, że u nas nędza gimbaza itd.
User avatar #40 to #38 - dominikq (10/21/2012) [-]
Myślałem żeby komixy z puchałkę przemycić na FJ ale były by trudności z tłumaczeniem na angielski.
User avatar #42 to #40 - rotucex (10/21/2012) [-]
Chyba im już Dolan wystarczy
 Friends (0)