x
Click to expand

rooscullen

Last status update:
-
Personal Info
Gender: female
Age: 18
Video Games Played: League of Legends
Date Signed Up:5/17/2011
Last Login:4/26/2015
Location:Netherlands
Funnyjunk Career Stats
Content Thumbs: 31 total,  66 ,  35
Comment Thumbs: 1365 total,  1507 ,  142
Content Level Progress: 59.32% (35/59)
Level 0 Content: Untouched account → Level 1 Content: New Here
Comment Level Progress: 64% (64/100)
Level 213 Comments: Comedic Genius → Level 214 Comments: Comedic Genius
Subscribers:2
Content Views:1250
Times Content Favorited:2 times
Total Comments Made:446
FJ Points:1414
lalala

Funny Pictures

 • Views: 1392
  Thumbs Up 37 Thumbs Down 8 Total: +29
  Comments: 4
  Favorites: 2
  Uploaded: 08/24/11
  First Comic First Comic
 • Views: 1386
  Thumbs Up 18 Thumbs Down 10 Total: +8
  Comments: 1
  Favorites: 0
  Uploaded: 10/21/11
  lol nope lol nope
 • Views: 704
  Thumbs Up 11 Thumbs Down 17 Total: -6
  Comments: 0
  Favorites: 0
  Uploaded: 04/23/12
  Graveler Graveler

user's channels

Join Subscribe bendingtime
Join Subscribe pokemon
Join Subscribe ponytime
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#8 - Femozera (04/23/2012) [-]
whered you go?
#7 - iAmAmerican (12/22/2011) [-]
Thanks for the friend invite ~
#6 - Sunset has deleted their comment [-]
#2 - jochem **User deleted account** has deleted their comment [-]
User avatar #3 to #2 - rooscullen (09/18/2011) [-]
hoezo dat dan?
het is 1 uur 's nachts XD
ik heb morgen vrij, maar jij denk ik niet :/
#4 to #3 - jochem **User deleted account** has deleted their comment [-]
User avatar #5 to #4 - rooscullen (09/18/2011) [-]
ik blijf meestal laat op...
maar dat is kut :/ ben echt blij dat ik geen slaappillen nodig heb
#1 - picori (09/13/2011) [-]
Hallo, ik ben een tomaat.  
En je comment maagdelijkheid is nu afgenomen, dat je het even weet.
Hallo, ik ben een tomaat.
En je comment maagdelijkheid is nu afgenomen, dat je het even weet.
 Friends (0)