x
Click to expand

partygeit

Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:11/17/2011
Last Login:1/13/2013
Funnyjunk Career Stats
Content Thumbs: 218 total,  316 ,  98
Comment Thumbs: 35 total,  330 ,  295
Content Level Progress: 90% (9/10)
Level 21 Content: Peasant → Level 22 Content: Peasant
Comment Level Progress: 67.27% (37/55)
Level 0 Comments: Untouched account → Level 1 Comments: New Here
Subscribers:0
Content Views:16726
Times Content Favorited:9 times
Total Comments Made:181
FJ Points:282

What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #8 - klukkluk (11/12/2012) [-]
Hebben wij onze account nou op de zelfde dag aangemaakt.
#6 - klukkluk (08/23/2012) [-]
Ik snap het niet Stije, ik post opzich wel goede content en haal niet eens FP, en gister post ik echt 			****		. Krijg ik wel Frontpage.
Ik snap het niet Stije, ik post opzich wel goede content en haal niet eens FP, en gister post ik echt **** . Krijg ik wel Frontpage.
User avatar #7 to #6 - partygeit (08/27/2012) [-]
Dat is de FJ logica...
User avatar #3 - klukkluk (07/13/2012) [-]
Once again i got frontpage.
User avatar #4 to #3 - partygeit (07/13/2012) [-]
I'm so jelly... :c
User avatar #5 to #4 - klukkluk (07/13/2012) [-]
Gewoon iets heel erg genants op /b/ storytell manier in Dirty-secret chanel doen. Iedereen houd er van.
User avatar #1 - klukkluk (07/10/2012) [-]
Sinds wanneer ben je weer actief of FJ?
User avatar #2 to #1 - partygeit (07/11/2012) [-]
Sinds ik soms niks beters te doen heb ...
 Friends (0)