Upload
Login or register

muttbuncher

Last status update:
-
Date Signed Up:5/25/2013
Last Login:5/29/2013
Stats
Comment Thumbs: 16 total,  12 ,  28
Content Level Progress: 6.77% (4/59)
Level 0 Content: Untouched account → Level 1 Content: New Here
Comment Level Progress: 0% (0/1)
Level -111 Comment: others can't stand you → Level -100 Comment: others can't stand you
Subscribers:0
Total Comments Made:8
FJ Points:-16

latest user's comments

#164 - Nei, ikke overforsiktig. Prøver å være høflig. Men er vel …  [+] (3 replies) 05/25/2013 on I love my dog. -2
User avatar
#168 - atoma (05/25/2013) [-]
det er ikke ulovlig å være høfflig men jeg syntes bare du virket som en som beklager seg for hver andre setning
#173 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
"Beta as fuck" passer vel ganske.
#171 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
Ah, forstår poenget ditt nå. Men ja, jeg har utviklet en uvane med å unnskylde veldig mye.
#162 - Ah, og beklager om det var frekt. ><  [+] (5 replies) 05/25/2013 on I love my dog. -4
#163 - atoma (05/25/2013) [-]
litt overforsiktig?
#164 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
Nei, ikke overforsiktig. Prøver å være høflig. Men er vel ulovlig det? ><
User avatar
#168 - atoma (05/25/2013) [-]
det er ikke ulovlig å være høfflig men jeg syntes bare du virket som en som beklager seg for hver andre setning
#173 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
"Beta as fuck" passer vel ganske.
#171 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
Ah, forstår poenget ditt nå. Men ja, jeg har utviklet en uvane med å unnskylde veldig mye.
#142 - Heter du tilfeldigvis Emma?O_O  [+] (8 replies) 05/25/2013 on I love my dog. -3
#155 - atoma (05/25/2013) [-]
Jeg tenkte at jeg skulle bevise deg feil med å sjekke profilen hennes. Men hun var visst norsk gitt.
#162 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
Ah, og beklager om det var frekt. ><
#163 - atoma (05/25/2013) [-]
litt overforsiktig?
#164 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
Nei, ikke overforsiktig. Prøver å være høflig. Men er vel ulovlig det? ><
User avatar
#168 - atoma (05/25/2013) [-]
det er ikke ulovlig å være høfflig men jeg syntes bare du virket som en som beklager seg for hver andre setning
#173 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
"Beta as fuck" passer vel ganske.
#171 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
Ah, forstår poenget ditt nå. Men ja, jeg har utviklet en uvane med å unnskylde veldig mye.
#158 - muttbuncher (05/25/2013) [-]
Ja, visste det fra før. Jeg kan å lese, altså. xp