Upload
Login or register

lufus

Last status update:
-
Gender: female
Age: 21
Date Signed Up:8/07/2012
Last Login:2/19/2015
Location:Norway
Stats
Content Thumbs: 608 total,  710 ,  102
Comment Thumbs: 196 total,  239 ,  43
Content Level Progress: 80% (8/10)
Level 60 Content: FJ Cultist → Level 61 Content: FJ Cultist
Comment Level Progress: 0% (0/5)
Level 117 Comments: Funny Junkie → Level 118 Comments: Funny Junkie
Subscribers:0
Content Views:25715
Times Content Favorited:41 times
Total Comments Made:129
FJ Points:638

latest user's comments

#4281 - Ååå :/ Lykke til med vekttapet selv om du ikke er så veldi…  [+] (1 reply) 07/17/2014 on Open up to your family 0
User avatar
#4312 - flaminator (07/17/2014) [-]
Takktakk, du også!

Tenker på det ofte, har flere planer på hvordan jeg skal gjennomføre ting, men viljestyrken er vel ikke helt det samme
#4266 - Frykt for hva ? :o  [+] (3 replies) 07/17/2014 on Open up to your family 0
User avatar
#4276 - flaminator (07/17/2014) [-]
Har vanskeligheter for å si det :/
User avatar
#4281 - lufus (07/17/2014) [-]
Ååå :/ Lykke til med vekttapet selv om du ikke er så veldig overvektig akkurat, sliter med det samme selv
User avatar
#4312 - flaminator (07/17/2014) [-]
Takktakk, du også!

Tenker på det ofte, har flere planer på hvordan jeg skal gjennomføre ting, men viljestyrken er vel ikke helt det samme
#4238 - Female, 18, Northern Europe Feels like every conversation …  [+] (3 replies) 07/17/2014 on Open up to your family 0
User avatar
#4277 - aurumia (07/17/2014) [-]
This does not happen just in Europe... hopefully things will work out as our crowds grow up.
User avatar
#4285 - lufus (07/17/2014) [-]
Let's hope so!
User avatar
#4258 - mrvalane (07/17/2014) [-]
Hello...vagina person...fuck
#47 - MORNA JENS!! 06/10/2014 on Jens må gå +1
#81 - Picture 06/03/2014 on (titeled) +2
[ 126 Total ]