Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
#51 - mrparkinglot (01/28/2012) [-]
Standardspørsmål til alle nordmenn på funnyjunk. Svar rett på dette og du har rettigheten til å utrykke dine meninger fritt... svar feil og du må dø.

Hva synes du om artige.no?
#56 to #54 - lolyourusernamesux (01/28/2012) [-]
artige er ELENDIG! var kanskje litt bra i starten, men nå er det bare "like hvis du.." eller baot-is eller folk som krangler over hvem/hva som er best! Og grammar nazi's som kun sender inn et bilde for å rette på noen skrivefeil
#54 to #54 - spiderbamg (01/28/2012) [-]
Suger hardt.
#60 to #57 - mrparkinglot (01/28/2012) [-]
Gode svar fra begge to! og jeg er enig i at det faktisk var litt bra i starten! Dere har begge nå rettighet til å utrykke dere fritt.