Upload
Login or register

kikkilinu

Last status update:
-
Personal Info
Gender: male
Age: 22
Steam Profile: http://steamcommunity.com/profiles/765611980192226
Consoles Owned: Play Station 1, Play Station 2, Play Station 3, GameBoy Color, GameBoy SP, Nintendo Wii.
Video Games Played: Gran Turismo 5, Gran Turismo 6, Skyrim, Borderlands, Borderlands 2, Test Drive Unlimited 2, Crash Bandicoot, Spyro.
PSN: kikkilinu
Date Signed Up:9/27/2009
Location:Maltuh
FunnyJunk Career Stats
Content Ranking:#3768
Comment Ranking:#4162
Highest Content Rank:#454
Highest Comment Rank:#703
Content Thumbs: 22597 total,  25203 ,  2606
Comment Thumbs: 13186 total,  14540 ,  1354
Content Level Progress: 44.4% (444/1000)
Level 222 Content: Mind Blower → Level 223 Content: Mind Blower
Comment Level Progress: 22% (110/500)
Level 311 Comments: Wizard → Level 312 Comments: Wizard
Subscribers:83
Content Views:1016497
Times Content Favorited:1174 times
Total Comments Made:3590
FJ Points:7616

latest user's comments

#148 - Well, I couldn't call a McLaren F1's V12 "scrap." …  [+] (5 new replies) 10/07/2015 on 'murica 0
User avatar
#150 - heartlessrobot (10/07/2015) [-]
I just googled v12s and picked a decently high horsepower on the wikipedia article.
User avatar
#179 - kikkilinu (10/08/2015) [-]
The only 1200hp V12 I know of is the one they used to put in 90's era F1 cars.
User avatar
#180 - heartlessrobot (10/08/2015) [-]
Well why wouldn't they use them now?
Or do they have bigger engines now?
User avatar
#182 - kikkilinu (10/08/2015) [-]
(Just looked it up) nowadays, they're a 1.6L V6 engine.
User avatar
#181 - kikkilinu (10/08/2015) [-]
Smaller, as regulations have changed.

V12 twin turbo, producing 1200hp. Nowadays, I think they've dropped to a 4 cylinder or still with a V6.
#30 - America had V8's with that same amount of power or less, so, i…  [+] (7 new replies) 10/07/2015 on 'murica 0
User avatar
#137 - heartlessrobot (10/07/2015) [-]
A v12 with under 1200 horsepower is scrap metal at best dude.
User avatar
#148 - kikkilinu (10/07/2015) [-]
Well, I couldn't call a McLaren F1's V12 "scrap."

Or a Pagani Zonda's engine, even though it was designed by AMG.
User avatar
#150 - heartlessrobot (10/07/2015) [-]
I just googled v12s and picked a decently high horsepower on the wikipedia article.
User avatar
#179 - kikkilinu (10/08/2015) [-]
The only 1200hp V12 I know of is the one they used to put in 90's era F1 cars.
User avatar
#180 - heartlessrobot (10/08/2015) [-]
Well why wouldn't they use them now?
Or do they have bigger engines now?
User avatar
#182 - kikkilinu (10/08/2015) [-]
(Just looked it up) nowadays, they're a 1.6L V6 engine.
User avatar
#181 - kikkilinu (10/08/2015) [-]
Smaller, as regulations have changed.

V12 twin turbo, producing 1200hp. Nowadays, I think they've dropped to a 4 cylinder or still with a V6.
#1346 - **kikkilinu used "*roll picture*"** **kikkilinu rolled ima… 10/07/2015 on How spooky are you ? 0
#36 - Yes. Yes it did. Ps. I'm comment number 8. 10/06/2015 on Happy October 0
#5 - I believe it was video editing. 10/06/2015 on Prankmania.gif -1
#8 - Picture  [+] (2 new replies) 10/06/2015 on Happy October +8
User avatar
#54 - jesusisagoose (10/06/2015) [-]
3spoopy5me
User avatar
#9 - gabeinated (10/06/2015) [-]
thank you so much
#25 - When you don't press the clutch properly when changing gears 10/03/2015 on England Traffic +2
#10 - Also PS, unless it belongs to a faggot, a Supra or a Celica ar… 10/02/2015 on (untitled) +7
#9 - It's a Supra.  [+] (4 new replies) 10/02/2015 on (untitled) +6
User avatar
#24 - animedudej (10/02/2015) [-]
always wanted a supra...
User avatar
#21 - thasuperpimp (10/02/2015) [-]
Looks like a TRD Supra
#14 - adr (10/02/2015) [-]
That makes it so much worse than if it was a ferrari
User avatar
#18 - arachnofondler (10/02/2015) [-]
Was actually Hulk Hogan's son's car. His son and his son's friend were going way too fast and crashed, kid is either in a coma or severely disabled the last I saw.
#13 - You mean The Wild Thornberry's you uncultured swine.  [+] (1 new reply) 10/02/2015 on 2004 sucked 0
#14 - urapooper (10/02/2015) [-]
ah shit, I knew something was wrong when I was reading my comment
#10 - In my 21 years of life, I have maybe gotten the visible presen… 10/02/2015 on So many presents +5
#6 - But..That's a Supra at the bottom, not a Ferrari..  [+] (8 new replies) 10/02/2015 on (untitled) +8
#8 - anon (10/02/2015) [-]
ya the engine is in the front, so it must be some shit ricer mobile, i don't know about a supra, maybe a civic or celica
#29 - laxxy (10/02/2015) [-]
''the engine is in the front, so it must be a shit ricer mobile'' you are a special kind of retard arent you?
User avatar
#10 - kikkilinu (10/02/2015) [-]
Also PS, unless it belongs to a faggot, a Supra or a Celica are not Ricers. Especially a GT-Four Celica
#9 - kikkilinu (10/02/2015) [-]
It's a Supra.
User avatar
#24 - animedudej (10/02/2015) [-]
always wanted a supra...
User avatar
#21 - thasuperpimp (10/02/2015) [-]
Looks like a TRD Supra
#14 - adr (10/02/2015) [-]
That makes it so much worse than if it was a ferrari
User avatar
#18 - arachnofondler (10/02/2015) [-]
Was actually Hulk Hogan's son's car. His son and his son's friend were going way too fast and crashed, kid is either in a coma or severely disabled the last I saw.
#63 - You're gonna see Jews doing circumcisions with that thing next. 09/29/2015 on Imagine the possibilities -1
#215 - (The Original) *X-Files music starts playing* 09/24/2015 on More pictures that don't... +1
#1358 - **kikkilinu used "*roll picture*"** **kikkilinu rolled image ** 09/23/2015 on Roll for our new logo 0
#7 - Imma ahna il-Maltin nibnu ta' kaf kaf biex iddum 4 sieghat flo… 09/21/2015 on floppydiskthreefiv's profile 0
#5 - Propja minn Birzebbuga imma nghix Birkirkara. Ma naf lil hadd …  [+] (2 new replies) 09/21/2015 on floppydiskthreefiv's profile 0
#6 - floppydiskthreefiv (09/21/2015) [-]
Imma habibi, ghalxiex taghmel xi haga li suppost iddumlek jum, jekk tista' iddum gimaghtejn, u taghmilha semi-adekwata? :^) Tal-anqas qatta nejk u progetti li qed nara saru jkunu kemmxejn izjed dicenti..Vera li mhux daqshekk ta' malajr, imma again, "fuck it" eh.

(Speaking of binjiet jinbnew malajr - www.youtube.com/watch?v=E76uJi744Do ... sitt ijiem, hotel ta' hmistax-il sular, top kek)

Jien Paul u 21 ukell (halli nzerzqu wahda bil-Malti..le le!). U wkoll, bil-karozza sebat elef mil ghamilt biha, u shock absorbers ta' quddiem hara gew. Vera kellha 52 elf mil qabel, imma tal ghageb kif b'sebat elef mil gew bzieq.
User avatar
#7 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Imma ahna il-Maltin nibnu ta' kaf kaf biex iddum 4 sieghat flok bis-sew u iddum 20 sena. Kemm domt il-Kanada, darba rajt hofra fl-art. L-ghada kienu imlewha, u kienet lixxa u qas biss tinhass. Mela bhal hawn jew..Tista tidfen in-nies fil-hofor. Jien il-wied ta l-Msida hxieli il karozza wahda u sew. Qaccat is-stabilizer min mac-chassis. Vauxhall Nova ghandi jien, ghandha 24 miskina. Amlet minjaf kemm il-mil, ghax l-arlogg sa 100,000 jasal u qied 21k bhalissa. Zgur mamlitx daqshekk ftit, u il-magna ma nafx kemm amlet ghax mibdula. Jekk pruvajt taqta xinhi, probabli hsibt 17 Isuzu, heqq. Reget ghal mekkanik nhar l-erbgha. Il 5 darba li hadtha das sajf, qeda tiqafli bl-arja fid diesel.

Iva, il-Maltin ha jibnulek hotel ta 15-il sular f'6 ijiem. Qas kamra tan-nar ma jibnulek f;6 ijiem ahseb u ara.

Mela x'issuq biex ghadha daqshekk gdida?
#3 - Allahares ma nparlax bil malti, ilni nghix hawn kwazi 16 il se…  [+] (4 new replies) 09/21/2015 on floppydiskthreefiv's profile 0
#4 - floppydiskthreefiv (09/21/2015) [-]
Jekk taf x'hemm pajjizi ohra mhux ta b'xejn iqazzek hawn. Ghadni "naive" jien, fis-sens li Malta biss ghixt, u ftit zort pajjizi ohra. Still, sakemm qieghed hawn, nghid fuck it.

Jien mir-Rabat, int?
User avatar
#5 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Propja minn Birzebbuga imma nghix Birkirkara. Ma naf lil hadd mir Rabat. Shawn jien, ghandi 21. Int?

U le, pajjiz tal liba Mickey Mouse hawn haqq alla. Xejnsew.com

Indumu ghoxrin sena biex namlu xi haga li tista tigi imlesta f'gimgha u nofs.

Bhal Mater Dei, 16 il-sena dam biex intbena. Umbad ic-CN Tower dam 3 snin biex intbena. Kieku kellhom jibnuh il-Maltin idumu 200 sena mill anqas.

Veru Malti jien, imma xejn mjien proud li Malti.

Kieku niehdu hsiebu dal pajjiz haga ohra.

Mank kellna triq sura. Ga hassruli il karozza darbtejn dawn it toroq.
#6 - floppydiskthreefiv (09/21/2015) [-]
Imma habibi, ghalxiex taghmel xi haga li suppost iddumlek jum, jekk tista' iddum gimaghtejn, u taghmilha semi-adekwata? :^) Tal-anqas qatta nejk u progetti li qed nara saru jkunu kemmxejn izjed dicenti..Vera li mhux daqshekk ta' malajr, imma again, "fuck it" eh.

(Speaking of binjiet jinbnew malajr - www.youtube.com/watch?v=E76uJi744Do ... sitt ijiem, hotel ta' hmistax-il sular, top kek)

Jien Paul u 21 ukell (halli nzerzqu wahda bil-Malti..le le!). U wkoll, bil-karozza sebat elef mil ghamilt biha, u shock absorbers ta' quddiem hara gew. Vera kellha 52 elf mil qabel, imma tal ghageb kif b'sebat elef mil gew bzieq.
User avatar
#7 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Imma ahna il-Maltin nibnu ta' kaf kaf biex iddum 4 sieghat flok bis-sew u iddum 20 sena. Kemm domt il-Kanada, darba rajt hofra fl-art. L-ghada kienu imlewha, u kienet lixxa u qas biss tinhass. Mela bhal hawn jew..Tista tidfen in-nies fil-hofor. Jien il-wied ta l-Msida hxieli il karozza wahda u sew. Qaccat is-stabilizer min mac-chassis. Vauxhall Nova ghandi jien, ghandha 24 miskina. Amlet minjaf kemm il-mil, ghax l-arlogg sa 100,000 jasal u qied 21k bhalissa. Zgur mamlitx daqshekk ftit, u il-magna ma nafx kemm amlet ghax mibdula. Jekk pruvajt taqta xinhi, probabli hsibt 17 Isuzu, heqq. Reget ghal mekkanik nhar l-erbgha. Il 5 darba li hadtha das sajf, qeda tiqafli bl-arja fid diesel.

Iva, il-Maltin ha jibnulek hotel ta 15-il sular f'6 ijiem. Qas kamra tan-nar ma jibnulek f;6 ijiem ahseb u ara.

Mela x'issuq biex ghadha daqshekk gdida?
#219 - Ah. A place even worse than Malta. Shame.  [+] (1 new reply) 09/21/2015 on teevee's profile 0
#220 - teevee (09/21/2015) [-]
lik dis if u crei evry tim
#1 - I see you're from Malta. I'm sorry.  [+] (6 new replies) 09/21/2015 on floppydiskthreefiv's profile 0
#2 - floppydiskthreefiv (09/21/2015) [-]
Neh, Malta is OK as long as you can sift through all the crap. Tparla bil-Malti?
User avatar
#3 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Allahares ma nparlax bil malti, ilni nghix hawn kwazi 16 il sena, u amilt 5 snin u nofs il Kanada.

Xi dwejjaq ta pajjiz haqq oxx id dinja.
#4 - floppydiskthreefiv (09/21/2015) [-]
Jekk taf x'hemm pajjizi ohra mhux ta b'xejn iqazzek hawn. Ghadni "naive" jien, fis-sens li Malta biss ghixt, u ftit zort pajjizi ohra. Still, sakemm qieghed hawn, nghid fuck it.

Jien mir-Rabat, int?
User avatar
#5 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Propja minn Birzebbuga imma nghix Birkirkara. Ma naf lil hadd mir Rabat. Shawn jien, ghandi 21. Int?

U le, pajjiz tal liba Mickey Mouse hawn haqq alla. Xejnsew.com

Indumu ghoxrin sena biex namlu xi haga li tista tigi imlesta f'gimgha u nofs.

Bhal Mater Dei, 16 il-sena dam biex intbena. Umbad ic-CN Tower dam 3 snin biex intbena. Kieku kellhom jibnuh il-Maltin idumu 200 sena mill anqas.

Veru Malti jien, imma xejn mjien proud li Malti.

Kieku niehdu hsiebu dal pajjiz haga ohra.

Mank kellna triq sura. Ga hassruli il karozza darbtejn dawn it toroq.
#6 - floppydiskthreefiv (09/21/2015) [-]
Imma habibi, ghalxiex taghmel xi haga li suppost iddumlek jum, jekk tista' iddum gimaghtejn, u taghmilha semi-adekwata? :^) Tal-anqas qatta nejk u progetti li qed nara saru jkunu kemmxejn izjed dicenti..Vera li mhux daqshekk ta' malajr, imma again, "fuck it" eh.

(Speaking of binjiet jinbnew malajr - www.youtube.com/watch?v=E76uJi744Do ... sitt ijiem, hotel ta' hmistax-il sular, top kek)

Jien Paul u 21 ukell (halli nzerzqu wahda bil-Malti..le le!). U wkoll, bil-karozza sebat elef mil ghamilt biha, u shock absorbers ta' quddiem hara gew. Vera kellha 52 elf mil qabel, imma tal ghageb kif b'sebat elef mil gew bzieq.
User avatar
#7 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Imma ahna il-Maltin nibnu ta' kaf kaf biex iddum 4 sieghat flok bis-sew u iddum 20 sena. Kemm domt il-Kanada, darba rajt hofra fl-art. L-ghada kienu imlewha, u kienet lixxa u qas biss tinhass. Mela bhal hawn jew..Tista tidfen in-nies fil-hofor. Jien il-wied ta l-Msida hxieli il karozza wahda u sew. Qaccat is-stabilizer min mac-chassis. Vauxhall Nova ghandi jien, ghandha 24 miskina. Amlet minjaf kemm il-mil, ghax l-arlogg sa 100,000 jasal u qied 21k bhalissa. Zgur mamlitx daqshekk ftit, u il-magna ma nafx kemm amlet ghax mibdula. Jekk pruvajt taqta xinhi, probabli hsibt 17 Isuzu, heqq. Reget ghal mekkanik nhar l-erbgha. Il 5 darba li hadtha das sajf, qeda tiqafli bl-arja fid diesel.

Iva, il-Maltin ha jibnulek hotel ta 15-il sular f'6 ijiem. Qas kamra tan-nar ma jibnulek f;6 ijiem ahseb u ara.

Mela x'issuq biex ghadha daqshekk gdida?
#217 - But do you live here or elsewhere?  [+] (3 new replies) 09/21/2015 on teevee's profile 0
User avatar
#218 - teevee (09/21/2015) [-]
In the US.
User avatar
#219 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Ah.
A place even worse than Malta.

Shame.
#220 - teevee (09/21/2015) [-]
lik dis if u crei evry tim
#35 - Was this story about them?  [+] (1 new reply) 09/20/2015 on She dumped Travis +1
User avatar
#91 - Nekatroz (09/21/2015) [-]
Given the hints (Dippa Suárez), she would look hispanic rather than a Downcausian.
#215 - Sooooooooooooo Are you Maltese?  [+] (5 new replies) 09/20/2015 on teevee's profile 0
User avatar
#216 - teevee (09/21/2015) [-]
a little
User avatar
#217 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
But do you live here or elsewhere?
User avatar
#218 - teevee (09/21/2015) [-]
In the US.
User avatar
#219 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Ah.
A place even worse than Malta.

Shame.
#220 - teevee (09/21/2015) [-]
lik dis if u crei evry tim
#7 - Dog **** all over the sidewalks, trash all over the place, imm… 09/20/2015 on Sweden's Mistake +1
#25 - Picture 09/20/2015 on Drunk Scottish best Scottish 0
Leave a comment Refresh Comments (14)
Anonymous comments allowed.
14 comments displayed.
#140 - hitlerisgod ONLINE (09/10/2015) [-]
stickied by kikkilinu
#141 - kikkilinu (09/13/2015) [-]
Hey admin
Suggestion

Upload button in a shade of purple.
#135 - datgrass (06/25/2014) [-]
my mother is a filthy nasty whore
my mother is a filthy nasty whore
#129 - presidentmoose (06/24/2014) [-]
#130 to #129 - kikkilinu (06/24/2014) [-]
I love you.
#131 to #130 - presidentmoose (06/24/2014) [-]
I love you, too. Keep on Moosin' on
#132 to #131 - kikkilinu (06/24/2014) [-]
Marry me bby?
#133 to #132 - presidentmoose (06/24/2014) [-]
Friend and subscribe
#134 to #133 - kikkilinu (06/24/2014) [-]
Ok
#124 - horehey (10/27/2013) [-]
Thanks, now I have a lot of useless points
Happy fapping bro
#125 to #124 - kikkilinu (10/27/2013) [-]
Not when the FJ store opens. It'll work with points.
#126 to #125 - horehey (10/27/2013) [-]
Hasn't admin been saying something about the store for over a year though?
And besides, I just come here to look at funny pictures and fap.
#127 to #126 - kikkilinu (10/27/2013) [-]
I don't know about him. Sometimes he's cool, the rest of the times he's a massive wanker.

I do the same really. Give them to someone else.
#128 to #127 - horehey (10/27/2013) [-]
I'll use 'em like you did, if need be.