Upload
Login or register

kikkilinu

Last status update:
-
Gender: male
Age: 22
Date Signed Up:9/27/2009
Location:Maltuh
Stats
Content Ranking:#3710
Comment Ranking:#3245
Highest Content Rank:#454
Highest Comment Rank:#703
Content Thumbs: 22631 total,  25241 ,  2610
Comment Thumbs: 13915 total,  15285 ,  1370
Content Level Progress: 46.9% (469/1000)
Level 222 Content: Mind Blower → Level 223 Content: Mind Blower
Comment Level Progress: 30.4% (304/1000)
Level 312 Comments: Wizard → Level 313 Comments: Wizard
Subscribers:82
Content Views:1021933
Times Content Favorited:1059 times
Total Comments Made:3709
FJ Points:8173

latest user's comments

#13 - You mean The Wild Thornberry's you uncultured swine.  [+] (1 reply) 10/02/2015 on 2004 sucked 0
#14 - urapooper (10/02/2015) [-]
ah shit, I knew something was wrong when I was reading my comment
#6 - But..That's a Supra at the bottom, not a Ferrari..  [+] (8 replies) 10/02/2015 on (untitled) +8
#8 - anon (10/02/2015) [-]
ya the engine is in the front, so it must be some shit ricer mobile, i don't know about a supra, maybe a civic or celica
#29 - laxxy (10/02/2015) [-]
''the engine is in the front, so it must be a shit ricer mobile'' you are a special kind of retard arent you?
User avatar
#10 - kikkilinu (10/02/2015) [-]
Also PS, unless it belongs to a faggot, a Supra or a Celica are not Ricers. Especially a GT-Four Celica
#9 - kikkilinu (10/02/2015) [-]
It's a Supra.
User avatar
#24 - animedudej (10/02/2015) [-]
always wanted a supra...
User avatar
#21 - thasuperpimp (10/02/2015) [-]
Looks like a TRD Supra
#14 - adr (10/02/2015) [-]
That makes it so much worse than if it was a ferrari
User avatar
#18 - arachnofondler (10/02/2015) [-]
Was actually Hulk Hogan's son's car. His son and his son's friend were going way too fast and crashed, kid is either in a coma or severely disabled the last I saw.
#5 - Propja minn Birzebbuga imma nghix Birkirkara. Ma naf lil hadd …  [+] (2 replies) 09/21/2015 on floppydiskthreefiv's profile 0
#6 - floppydiskthreefiv (09/21/2015) [-]
Imma habibi, ghalxiex taghmel xi haga li suppost iddumlek jum, jekk tista' iddum gimaghtejn, u taghmilha semi-adekwata? :^) Tal-anqas qatta nejk u progetti li qed nara saru jkunu kemmxejn izjed dicenti..Vera li mhux daqshekk ta' malajr, imma again, "fuck it" eh.

(Speaking of binjiet jinbnew malajr - www.youtube.com/watch?v=E76uJi744Do ... sitt ijiem, hotel ta' hmistax-il sular, top kek)

Jien Paul u 21 ukell (halli nzerzqu wahda bil-Malti..le le!). U wkoll, bil-karozza sebat elef mil ghamilt biha, u shock absorbers ta' quddiem hara gew. Vera kellha 52 elf mil qabel, imma tal ghageb kif b'sebat elef mil gew bzieq.
User avatar
#7 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Imma ahna il-Maltin nibnu ta' kaf kaf biex iddum 4 sieghat flok bis-sew u iddum 20 sena. Kemm domt il-Kanada, darba rajt hofra fl-art. L-ghada kienu imlewha, u kienet lixxa u qas biss tinhass. Mela bhal hawn jew..Tista tidfen in-nies fil-hofor. Jien il-wied ta l-Msida hxieli il karozza wahda u sew. Qaccat is-stabilizer min mac-chassis. Vauxhall Nova ghandi jien, ghandha 24 miskina. Amlet minjaf kemm il-mil, ghax l-arlogg sa 100,000 jasal u qied 21k bhalissa. Zgur mamlitx daqshekk ftit, u il-magna ma nafx kemm amlet ghax mibdula. Jekk pruvajt taqta xinhi, probabli hsibt 17 Isuzu, heqq. Reget ghal mekkanik nhar l-erbgha. Il 5 darba li hadtha das sajf, qeda tiqafli bl-arja fid diesel.

Iva, il-Maltin ha jibnulek hotel ta 15-il sular f'6 ijiem. Qas kamra tan-nar ma jibnulek f;6 ijiem ahseb u ara.

Mela x'issuq biex ghadha daqshekk gdida?
#3 - Allahares ma nparlax bil malti, ilni nghix hawn kwazi 16 il se…  [+] (4 replies) 09/21/2015 on floppydiskthreefiv's profile 0
#4 - floppydiskthreefiv (09/21/2015) [-]
Jekk taf x'hemm pajjizi ohra mhux ta b'xejn iqazzek hawn. Ghadni "naive" jien, fis-sens li Malta biss ghixt, u ftit zort pajjizi ohra. Still, sakemm qieghed hawn, nghid fuck it.

Jien mir-Rabat, int?
User avatar
#5 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Propja minn Birzebbuga imma nghix Birkirkara. Ma naf lil hadd mir Rabat. Shawn jien, ghandi 21. Int?

U le, pajjiz tal liba Mickey Mouse hawn haqq alla. Xejnsew.com

Indumu ghoxrin sena biex namlu xi haga li tista tigi imlesta f'gimgha u nofs.

Bhal Mater Dei, 16 il-sena dam biex intbena. Umbad ic-CN Tower dam 3 snin biex intbena. Kieku kellhom jibnuh il-Maltin idumu 200 sena mill anqas.

Veru Malti jien, imma xejn mjien proud li Malti.

Kieku niehdu hsiebu dal pajjiz haga ohra.

Mank kellna triq sura. Ga hassruli il karozza darbtejn dawn it toroq.
#6 - floppydiskthreefiv (09/21/2015) [-]
Imma habibi, ghalxiex taghmel xi haga li suppost iddumlek jum, jekk tista' iddum gimaghtejn, u taghmilha semi-adekwata? :^) Tal-anqas qatta nejk u progetti li qed nara saru jkunu kemmxejn izjed dicenti..Vera li mhux daqshekk ta' malajr, imma again, "fuck it" eh.

(Speaking of binjiet jinbnew malajr - www.youtube.com/watch?v=E76uJi744Do ... sitt ijiem, hotel ta' hmistax-il sular, top kek)

Jien Paul u 21 ukell (halli nzerzqu wahda bil-Malti..le le!). U wkoll, bil-karozza sebat elef mil ghamilt biha, u shock absorbers ta' quddiem hara gew. Vera kellha 52 elf mil qabel, imma tal ghageb kif b'sebat elef mil gew bzieq.
User avatar
#7 - kikkilinu (09/21/2015) [-]
Imma ahna il-Maltin nibnu ta' kaf kaf biex iddum 4 sieghat flok bis-sew u iddum 20 sena. Kemm domt il-Kanada, darba rajt hofra fl-art. L-ghada kienu imlewha, u kienet lixxa u qas biss tinhass. Mela bhal hawn jew..Tista tidfen in-nies fil-hofor. Jien il-wied ta l-Msida hxieli il karozza wahda u sew. Qaccat is-stabilizer min mac-chassis. Vauxhall Nova ghandi jien, ghandha 24 miskina. Amlet minjaf kemm il-mil, ghax l-arlogg sa 100,000 jasal u qied 21k bhalissa. Zgur mamlitx daqshekk ftit, u il-magna ma nafx kemm amlet ghax mibdula. Jekk pruvajt taqta xinhi, probabli hsibt 17 Isuzu, heqq. Reget ghal mekkanik nhar l-erbgha. Il 5 darba li hadtha das sajf, qeda tiqafli bl-arja fid diesel.

Iva, il-Maltin ha jibnulek hotel ta 15-il sular f'6 ijiem. Qas kamra tan-nar ma jibnulek f;6 ijiem ahseb u ara.

Mela x'issuq biex ghadha daqshekk gdida?
#219 - Ah. A place even worse than Malta. Shame.  [+] (1 reply) 09/21/2015 on teevee's profile 0
#220 - teevee (09/21/2015) [-]
lik dis if u crei evry tim