Upload
Login or register
Refresh Comments
Anonymous comments allowed.
asd
#1 - lawuser (10/19/2012) [-]
Ååh en dansker. Lad mig tage din profilkommentarmødom.
#2 to #1 - hasai (10/19/2012) [-]
men... jeg gemte den til en speciel person!
#3 to #2 - lawuser (10/19/2012) [-]
For doven/for lavt powerlevel til at redigere det til at passe situationen.
#4 to #3 - hasai (10/19/2012) [-]
hahah, præcis!