x
Click to expand

fitta

Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:2/22/2013
Funnyjunk Career Stats
Comment Ranking:#5462
Highest Content Rank:#2267
Highest Comment Rank:#5472
Content Thumbs: 3726 total,  4151 ,  425
Comment Thumbs: 1380 total,  1636 ,  256
Content Level Progress: 64% (64/100)
Level 134 Content: Respected Member Of Famiry → Level 135 Content: Respected Member Of Famiry
Comment Level Progress: 88% (44/50)
Level 210 Comments: Comedic Genius → Level 211 Comments: Comedic Genius
Subscribers:1
Content Views:252341
Times Content Favorited:342 times
Total Comments Made:471
FJ Points:4640

Funny Gifs

 • Views: 48429
  Thumbs Up 1092 Thumbs Down 49 Total: +1043
  Comments: 87
  Favorites: 157
  Uploaded: 03/09/13
  n_n n_n
 • Views: 29564
  Thumbs Up 733 Thumbs Down 43 Total: +690
  Comments: 23
  Favorites: 33
  Uploaded: 09/08/14
  ♥
 • Views: 19120
  Thumbs Up 419 Thumbs Down 23 Total: +396
  Comments: 5
  Favorites: 37
  Uploaded: 03/25/13
  don't touch me don't touch me
 • Views: 11494
  Thumbs Up 204 Thumbs Down 9 Total: +195
  Comments: 15
  Favorites: 7
  Uploaded: 04/30/14
  poopy pants poopy pants
 • Views: 12366
  Thumbs Up 157 Thumbs Down 28 Total: +129
  Comments: 19
  Favorites: 20
  Uploaded: 09/26/13
  wat wat
 • Views: 8503
  Thumbs Up 107 Thumbs Down 7 Total: +100
  Comments: 5
  Favorites: 11
  Uploaded: 02/27/13
  Baby Cthulhu Baby Cthulhu
1 2 3 > [ 18 ]

items

Total unique items point value: 180 / Total items point value: 440
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #19 - soundofwinter (06/21/2014) [-]
**** you
User avatar #20 to #19 - fitta (06/21/2014) [-]
thanks
User avatar #10 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
tfw kommer aldrig få knulla någon i fittan för en hamburgare
User avatar #12 to #11 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
ag är hungrig och kåt mannen
User avatar #13 to #12 - fitta (10/23/2013) [-]
käk en god ostfralla
User avatar #14 to #13 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
inga pengar skulle tagit med plånboken till skolan fan...

får ta och hämta den sen åka tillbaks till lund..
User avatar #15 to #14 - fitta (10/23/2013) [-]
tråkigt att höra, du kan alltid fundera på trafficking
User avatar #16 to #15 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
vet tyvärr inte var det finns någon snubbe att köpa tjejor av
#17 to #16 - fitta (10/23/2013) [-]
tänkte mer på att du ska sälja din egna kropp
User avatar #18 to #17 - revengeforfreeze (10/23/2013) [-]
Jaså.. jaaa kanske ^_^
User avatar #8 - arandomanon ONLINE (09/09/2013) [-]
Hello.
I'm just here to tell you that I find your avatar amusing.
Bye.
#9 to #8 - fitta (09/10/2013) [-]
lol thx
#1 - thascomrad (05/12/2013) [-]
Det är nog bara Adolf Reinfeldt som gillar ditt namn.
User avatar #6 to #1 - Znoflats (08/19/2013) [-]
Hans namn är väl fint, är du bög eller?
#7 to #6 - fitta (08/30/2013) [-]
sjukt nöjd att du skrev på min profil
User avatar #2 to #1 - fitta (05/13/2013) [-]
y u do dis?
User avatar #3 to #2 - thascomrad (05/13/2013) [-]
y not?
#4 to #3 - fitta (05/13/2013) [-]
y?
y?
 Friends (0)