x

feeniks

Last status update:
-
Personal Info
Date Signed Up:2/11/2012
Funnyjunk Career Stats
Comment Ranking:#14619
Highest Content Rank:#28803
Highest Comment Rank:#1724
Content Thumbs: 2 total,  34 ,  32
Comment Thumbs: 6926 total,  7686 ,  760
Content Level Progress: 10.16% (6/59)
Level 0 Content: Untouched account → Level 1 Content: New Here
Comment Level Progress: 4% (4/100)
Level 267 Comments: Pure Win → Level 268 Comments: Pure Win
Subscribers:0
Content Views:1541
Total Comments Made:1679
FJ Points:6813

items

Total unique items point value: 150 / Total items point value: 500

Comments(6):

 
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #21 - ttonynn (11/29/2014) [-]
miksi?
User avatar #22 to #21 - feeniks (11/29/2014) [-]
sori. Oli kaksi ihan saman näköstä tiliä niin luulin sua joksi spämmeriks.
User avatar #24 to #22 - ttonynn (11/29/2014) [-]
joo siis oli, mutta addy ragebannas vanhan accon
#25 to #24 - feeniks (11/29/2014) [-]
Okei. No pistä toinen pyyntö niin ollaan taas kavereit jooko? Pliz?
Okei. No pistä toinen pyyntö niin ollaan taas kavereit jooko? Pliz?
User avatar #26 to #25 - ttonynn (11/29/2014) [-]
tottakai, varsinkin, kun deadpool-gifun laitoit :3
#23 to #22 - ttonynn has deleted their comment [-]
 
 Friends (0)