Upload
Login or register

caucasianinvasian

Last status update:
-
Date Signed Up:1/24/2012
Last Login:3/05/2015
Stats
Content Thumbs: 10014 total,  10966 ,  952
Comment Thumbs: 717 total,  832 ,  115
Content Level Progress: 10% (10/100)
Level 200 Content: Comedic Genius → Level 201 Content: Comedic Genius
Comment Level Progress: 70% (7/10)
Level 171 Comments: Soldier Of Funnyjunk → Level 172 Comments: Soldier Of Funnyjunk
Subscribers:3
Content Views:255366
Times Content Favorited:440 times
Total Comments Made:159
FJ Points:10717
Favorite Tags: are (7) | funny (7) | Awesome (5) | didnt (5) | i (5) | no (5) | You (5) | the (4) | tags (3) | at (2) | content (2) | is (2) | look (2)

Text Posts

 • Views: 88026
  Thumbs Up 5690 Thumbs Down 226 Total: +5464
  Comments: 358
  Favorites: 301
  Uploaded: 04/07/12
  0 0
 • Views: 27778
  Thumbs Up 1930 Thumbs Down 94 Total: +1836
  Comments: 180
  Favorites: 52
  Uploaded: 02/21/12
  racism racism
 • Views: 20352
  Thumbs Up 1174 Thumbs Down 61 Total: +1113
  Comments: 22
  Favorites: 47
  Uploaded: 04/07/12
  title title
 • Views: 29977
  Thumbs Up 875 Thumbs Down 67 Total: +808
  Comments: 16
  Favorites: 6
  Uploaded: 11/25/12
  Facebook(7) Facebook(7)
 • Views: 7692
  Thumbs Up 146 Thumbs Down 27 Total: +119
  Comments: 9
  Favorites: 2
  Uploaded: 04/27/12
  True love True love
 • Views: 4222
  Thumbs Up 46 Thumbs Down 9 Total: +37
  Comments: 0
  Favorites: 2
  Uploaded: 04/27/12
  I see what you did there.... I see what you did there....
 • Views: 8980
  Thumbs Up 51 Thumbs Down 6 Total: +45
  Comments: 4
  Favorites: 4
  Uploaded: 05/07/12
  Funny Driver Funny Driver

latest user's comments

#16 - Du er fitte dum  [+] (4 replies) 06/13/2013 on Asian +2
User avatar
#28 - sadaros (06/13/2013) [-]
Mente du kanskje fette dum?
#58 - mcpandabear (06/13/2013) [-]
Dialekt dude. Om man skriv på bokmål så sir man ikke fette.
User avatar
#61 - sadaros (06/13/2013) [-]
Klart man gjør, alle vet jo at Finnmarks dialekta e best

Tenkte ikke på dialekt når æ skreiv det... Ops
User avatar
#63 - mcpandabear (06/13/2013) [-]
Hehe, æ skjønne
#3 - Modern art?  [+] (1 reply) 04/16/2013 on Pizza Messages 0
#10 - teevee (04/17/2013) [-]
[ 152 Total ]

user's friends