x
Click to expand

byfidelsbeard

Last status update:
-
Personal Info
Gender: male
Age: 23
Date Signed Up:12/06/2012
Last Login:7/27/2015
Location:Flanders Belgium
Funnyjunk Career Stats
Comment Ranking:#28205
Highest Content Rank:#2507
Highest Comment Rank:#11961
Content Thumbs: 2225 total,  2480 ,  255
Comment Thumbs: 126 total,  155 ,  29
Content Level Progress: 25% (25/100)
Level 122 Content: Respected Member Of Famiry → Level 123 Content: Respected Member Of Famiry
Comment Level Progress: 0% (0/1)
Level 52 Comments: Sammich eater → Level 53 Comments: Sammich eater
Subscribers:0
Content Views:76667
Times Content Favorited:306 times
Total Comments Made:94
FJ Points:2327

Funny Pictures

 • Views: 68476
  Thumbs Up 2404 Thumbs Down 241 Total: +2163
  Comments: 250
  Favorites: 305
  Uploaded: 12/06/12
  Three Brazilian Soldiers Three Brazilian Soldiers
 • Views: 4157
  Thumbs Up 42 Thumbs Down 7 Total: +35
  Comments: 0
  Favorites: 1
  Uploaded: 04/07/13
  Fun on /trv/ Fun on /trv/
 • Views: 4892
  Thumbs Up 34 Thumbs Down 7 Total: +27
  Comments: 0
  Favorites: 0
  Uploaded: 12/15/12
  Damnit Cave Troll! Damnit Cave Troll!

latest user's comments

user's friends

User avatar demonssoul    

items

Total unique items point value: 2050 / Total items point value: 2250
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #17 to #16 - byfidelsbeard (05/18/2014) [-]
djunkiemonkie*
User avatar #14 - demonssoul (04/01/2014) [-]
Deze grap was toch beter geweest:

funnyjunk.com/April+Fools/funny-pictures/5079236/
User avatar #15 to #14 - byfidelsbeard (04/01/2014) [-]
Nee, dat is op zich al een slechte grap, en zo werkt 1 april niet.
User avatar #11 - demonssoul (03/05/2014) [-]
funnyjunk.com/Putin+Russia/funny-pictures/5042738/

Voor het geval dat ge het gemist hebt
User avatar #8 - demonssoul (02/20/2014) [-]
www.funnyjunk.com/Wizard/funny-pictures/5025314/

Wie wil er nu géén wizard (tovenaar) zijn?
#9 to #8 - byfidelsbeard (02/21/2014) [-]
Bij Fidels baard! Nog acht jaartjes wachten. We mogen trots zijn.
User avatar #7 to #6 - byfidelsbeard (01/18/2014) [-]
Alleen sta ik wel altijd op rond 10 uur, en ik denk niet dat gij aan wetenschap doet. En de gedachte dat ik een sociaal leven heb, is al helemaal belachelijk.
User avatar #2 to #1 - demonssoul (12/10/2013) [-]
www.funnyjunk.com/Poor+poor+jews/funny-pictures/4921998/

Antisemitisme is wel populair tegenwoordig precies.
 Friends (0)