x

birthdayboi

Last status update:
-
Personal Info
Gender: male
Age: 22
Date Signed Up:1/10/2012
Last Login:1/25/2015
Location:norway
Funnyjunk Career Stats
Content Thumbs: 1470 total,  1744 ,  274
Comment Thumbs: 664 total,  867 ,  203
Content Level Progress: 68.99% (69/100)
Level 114 Content: Funny Junkie → Level 115 Content: Funny Junkie
Comment Level Progress: 90% (9/10)
Level 165 Comments: Soldier Of Funnyjunk → Level 166 Comments: Soldier Of Funnyjunk
Subscribers:0
Content Views:50359
Times Content Favorited:33 times
Total Comments Made:291
FJ Points:2111
i have a lazer in my pocket

Funny Pictures

 • Views: 20845
  Thumbs Up 882 Thumbs Down 59 Total: +823
  Comments: 28
  Favorites: 14
  Uploaded: 05/12/12
  Niggersecurity? Niggersecurity?
 • Views: 14883
  Thumbs Up 692 Thumbs Down 93 Total: +599
  Comments: 41
  Favorites: 18
  Uploaded: 05/26/12
  UNcEmetRicAl TiTle UNcEmetRicAl TiTle
 • Views: 814
  Thumbs Up 26 Thumbs Down 7 Total: +19
  Comments: 5
  Favorites: 1
  Uploaded: 03/31/12
  not sure if.. not sure if..
 • Views: 1742
  Thumbs Up 19 Thumbs Down 4 Total: +15
  Comments: 0
  Favorites: 0
  Uploaded: 01/13/13
  submitting content submitting content
 • Views: 1060
  Thumbs Up 22 Thumbs Down 9 Total: +13
  Comments: 0
  Favorites: 0
  Uploaded: 05/13/12
  what if.. what if..
 • Views: 464
  Thumbs Up 11 Thumbs Down 3 Total: +8
  Comments: 0
  Favorites: 0
  Uploaded: 04/11/12
  Dem Desc. Dem Desc.
1 2 > [ 7 ]

YouTube Videos

user's channels

Join Subscribe morbid-channel

items

Total unique items point value: 550 / Total items point value: 750
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#3 - mrparkinglot (05/30/2012) [-]
**mrparkinglot rolled a random image posted in comment #4856716 at FJ Pony Thread ** o hai
#1 - mrparkinglot (04/21/2012) [-]
**mrparkinglot rolled a random image posted in comment #39 at Colons ** Skreiv 3 comments for tull i går... prøvde å gjøre det godt igjen med dubs i dag men det er fukkings umulig å få dubs på din profil.... sletta forsøka
#2 to #1 - mrparkinglot (04/21/2012) [-]
**mrparkinglot rolled a random image posted in comment #3872697 at FJ Pony Thread ** det var veldig morsomt i går... men, alt var jo morsomt i går...
 Friends (0)