Upload
Login or register

atheistzilla

Last status update:
-
Gender: male
Age: 22
Date Signed Up:8/21/2012
Last Login:12/05/2016
Location:Narnia
Stats
Comment Ranking:#11725
Highest Content Rank:#6019
Highest Comment Rank:#411
Content Thumbs: 403 total,  530 ,  127
Comment Thumbs: 10808 total,  12430 ,  1622
Content Level Progress: 40% (4/10)
Level 39 Content: Peasant → Level 40 Content: Sammich eater
Comment Level Progress: 38% (38/100)
Level 300 Comments: Lord Of Laughs → Level 301 Comments: Lord Of Laughs
Subscribers:2
Content Views:41736
Times Content Favorited:23 times
Total Comments Made:2693
FJ Points:10615
Favorite Tags: is (2) | webm (2)
what the fuck are you doing on my goddamn page?

latest user's comments

#29 - godverpielekes  [+] (3 replies) 04/05/2015 on sek a kok 0
#48 - kingdaniel (04/05/2015) [-]
Het origineel was 800 × 480 ik heb hem upscaled naar 1280 x 720.
User avatar
#53 - atheistzilla (04/05/2015) [-]
dankjewel maat
User avatar
#46 - herbolifee (04/05/2015) [-]
Vraag kingdaniel, hij heeft m gemaakt geloof ik
#22 - heb je deze ook in achtergrond formaat?  [+] (5 replies) 04/05/2015 on sek a kok +2
User avatar
#24 - juaneljalapeno (04/05/2015) [-]
neen
User avatar
#29 - atheistzilla (04/05/2015) [-]
godverpielekes
#48 - kingdaniel (04/05/2015) [-]
Het origineel was 800 × 480 ik heb hem upscaled naar 1280 x 720.
User avatar
#53 - atheistzilla (04/05/2015) [-]
dankjewel maat
User avatar
#46 - herbolifee (04/05/2015) [-]
Vraag kingdaniel, hij heeft m gemaakt geloof ik
#461 - dat klopt, maar ik voel de onheil al naderen  [+] (1 reply) 04/04/2015 on Languages 0
#468 - huehuehuepster (04/04/2015) [-]
#458 - dit klopt, huehuehuepster je kan de tyfus krigen  [+] (3 replies) 04/04/2015 on Languages +1
#460 - kingdaniel (04/04/2015) [-]
He didnu nuffin.
#461 - atheistzilla (04/04/2015) [-]
dat klopt, maar ik voel de onheil al naderen
#468 - huehuehuepster (04/04/2015) [-]
#60 - Picture  [+] (3 replies) 03/29/2015 on dank u +4
User avatar
#76 - doomedalive (03/29/2015) [-]
Altijd een beetje jammer hoe vaak er dan weer met kanker word rondgeslingerd als dit gebeurt, is dit nu echt ons niveau hier?
#109 - atheistzilla (03/30/2015) [-]
fock jouw zwieber
#84 - anon (03/30/2015) [-]
ja