x
Anonymous comments allowed.
User avatar #89 - indiaan (08/10/2012) [-]
Pyramidhead confrontatie was cool, alleen daarna dood gegaan op de confrontatie met Maria :S maar goed dat doe ik later wel opnieuw
User avatar #90 to #89 - Triskiller (08/10/2012) [-]
Ah, confrontatie met Maria. Dus je hebt die ending. Cool. Beste ending naar mijn mening.
 Friends (0)